Welcome to 迦南基督長老教會     所以,你們要去,使萬民作我的門徒,奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的,都教訓他們遵守,我就常與你們同在,直到世界的末了。(馬太福音二十八:19~20)   
 
首頁 > 最新消息 > 本會消息
      本會消息
標題 瀏覽數
2017.10.0816
2017.10.01323
2017.09.24523
2017.09.10517
2017.09.03636
2017.08.27660
2017.08.20751
2017.08.13813
2017.08.06808
2017.07.30792
2017.07.23810
2017.07.161188
2017.07.091138
2017.07.021128
2017.06.251306
2017.06.181355
2017.06.111391
2017.06.041387
2017.05.281467
2017.05.211573
2017.05.141717
2017.05.071500
2017.04.301454
2017.04.231681
2017.04.161581
2017.04.091654
2017.04.021637
2017.03.261538
2017.03.191684
2017.03.121746
2017.03.051615
2017.02.261902
2017.02.191975
2017.02.121883
2017.02.051984
2017.01.291855
2017.01.222036
2017.01.152119
2017.01.082096
2017.01.012154
共有378筆紀錄 , 現在是第1頁 前一頁 後一頁, 共有10頁, 查看
Add to Google RSS Feed