Welcome to 迦南基督長老教會     所以,你們要去,使萬民作我的門徒,奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的,都教訓他們遵守,我就常與你們同在,直到世界的末了。(馬太福音二十八:19~20)   
 
首頁 > 最新消息 > 肢體消息
      肢體消息
標題 瀏覽數
2017.10.0814
2017.10.01314
2017.09.24315
2017.09.17514
2017.09.10516
2017.09.03592
2017.08.27620
2017.08.20856
2017.08.13831
2017.08.06831
2017.07.30816
2017.07.23746
2017.07.161183
2017.07.091124
2017.07.021130
2017.06.251314
2017.06.181329
2017.06.111295
2017.06.041372
2017.05.281438
2017.05.211545
2017.05.141684
2017.05.071482
2017.04.301472
2017.04.231639
2017.04.161494
2017.04.091575
2017.04.021580
2017.03.261506
2017.03.191669
2017.03.121687
2017.03.051627
2017.02.261853
2017.02.191911
2017.02.121838
2017.02.051908
2017.01.291862
2017.01.222000
2017.01.152113
2017.01.082039
共有376筆紀錄 , 現在是第1頁 前一頁 後一頁, 共有10頁, 查看
Add to Google RSS Feed